Blog Archives

Injiilka boqortooyada Ilaah

aadanaha ma xal baa? Dunida ayaa wajahaya dhibaatooyin badan. Dad badan ayaa ka gaajaysan. Dad badan ayaa dulmay. Dad badan ayaa wajihi saboolnimada. Oo quruumo badan baa ku jira deynta halis ah. Carruurta, oo ay ku jiraan kuwa aan weli

Posted in African Booklets, Somali
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.