Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού

Γιατί δεν μπορεί η ανθρωπότητα να λύσει τα προβλήματά της;
Ξέρετε ότι το πρώτο και τελευταίο πράγμα που η Βίβλος δείχνει ο Ιησούς κηρύχθηκε ότι αφορούσε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού;
Ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν η έμφαση των αποστόλων και εκείνων που τους ακολούθησαν πρώτα;
Είναι η Βασιλεία του Θεού το πρόσωπο του Ιησού; Είναι η βασιλεία του Θεού Ιησού που ζει τη ζωή Του μέσα μας τώρα; Είναι η Βασιλεία του Θεού κάποιου τύπου μέλλοντος πραγματικού βασιλείου; Θα πιστέψετε τι διδάσκει η Αγία Γραφή;
Τι είναι βασίλειο; Ακριβώς τι είναι η Βασιλεία του Θεού; Τι διδάσκει η Αγία Γραφή; Τι έμαθε η παλαιοχριστιανική εκκλησία;
Γνωρίζετε ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι να κηρυχθεί η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο ως μάρτυρας;

Link: Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού

Posted in Greek
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.