Blog Archives

Ina ne Gaskiya Ikilisiyar Kirista A yau?

Wanne Coci zai ci gaba? Dubban Ikklisiya da kuma miliyoyin mutane Akwai dubban kungiyoyin da manyan doctrinal bambance-bambance da suke da’awar suna zama wani ɓangare na Almasihu coci. Mutane da yawa daga cikinsu suna magana ne game da tsanani ecumenical hadin

Posted in African Booklets, Hausa

Nakala ya Nyimbo za Biblia: The Bible Hymnal in Kiswahili

The Bible Hymnal in Kiswahili It has taken a lot longer than we originally hoped, but finally we were able to approve a proof of The Bible Hymnal in the language of Kiswahili today. We asked CreateSpace (an Amazon company)

Posted in African Booklets, Booklets, Kiswahili

Vipengele vya Imani vya Kanisa la Continuing Church of God

STATEMENT OF BELIEFS OF THE CONTINUING CHURCH OF GOD (KATIKA LUGHA YA KISWAHILI) Vipengele vya Imani vya Kanisa la Continuing Church of God  “…muishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu” (Yuda 3); “Upendo wa ndugu (Filadefia) na udumu (Waebrania 13:01);

Posted in African Booklets, Kiswahili, Uncategorized
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.