Ina oe E mālama hoʻi Ke Akua, ka Mea Hemolele Lā ole demonic icai?

Hemolele Na vs. Popular icai

O ka pūʻulu lehulehu ka poe i hai Kristiano,ʻaneʻane a pau e malama i kekahi mau aiiia a Hemolele Wai.

Ināʻoe e mālama i ke Akua ka Mea Hemolele Lā a demonic icai?

Ua manao me ka ninau oluolu me ka maʻalahi pane. A no ka poe makemake e manaoio i ka Baibala, kahi o na kanaka, ia mea.

Ina oe E mālama hoʻi Ke Akua, ka Mea Hemolele Lā ole demonic icai?

Posted in Hawaiian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.