Ngaba Uyalubhiyozela iintsuku oyiNgcwele kaThixo, kuba okanye namademoni Iiholide?

neentsuku ezithile ezingcwele kuqhathaniswa ngeeholide ezidumileyo

Of amaqela amaninzi abathi bangamaKristu, phantse zonke ukubona ezinye iiholide okanye Iintsuku oyiNgcwele.

Ukuba niyayigcina Iintsuku oyiNgcwele kaThixo okanye iiholide yeedemon?

Kubonakala ngathi kukho umbuzo lula nge impendulo lula. Ke kwabo abazimisele ukukholelwa iBhayibhile, endaweni yokuba izihlwele ezahlukeneyo, oko.

Ngaba Uyalubhiyozela iintsuku oyiNgcwele kaThixo, kuba okanye namademoni Iiholide?

Posted in Xhosa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.