Tokony Tandremo Ny Andro Masina na demonia Fety ve Isika?

Ary tamin’ny vondrona maro izay milaza Kristianina, saika izay rehetra mitandrina ny sasany fialan-tsasatra na Andro Masina.

Tokony hanaraka ny Andro Masina na ny demonia fety?

Toa toy ny mora mora fanontaniana miaraka amin’ny valiny. Ary ho an’ireo vonona ny mino ny Baiboly, fa tsy ny vahoaka isan-karazany, dia.

Tokony Tandremo Ny Andro Masina na demonia Fety ve Isika?

Posted in Malagasy
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.