tradiktè avètisman

enfòmasyon an isit la ki te tradui soti nan materyèl lang angle yo rive jwenn kòm anpil ke posib (Matye 24:14; 28:. 19-20 Pandan ke tradiktè yo se atansyon byen tradui, depi yo nòmalman yo pa manm Legliz la ap kontinye nan Bondye, konprann ke kapab genyen kèk misinterpretations pou enfòmasyon yo. Si gen yon bagay pa sanble bon oswa yon se klè, tanpri konsilte sous orijinal la lang angle, nan www.ccog.org.

Posted in Haitian Creole
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.