Unofanira Kuchengeta Mazuva Mutsvene waMwari kana yemadhimoni mazororo?

Mazuva matsvene vs. dzakakurumbira Mazororo

Pakati vakawanda mapoka vanozviti vaKristu, anenge zvose kuchengeta mamwe mazororo kana Days Mutsvene.

Unofanira kuchengeta Mutsvene waMwari Days kana mazororo nemadhimoni?

Zvinoita sokuti mubvunzo nyore nemhinduro nyore. Uye kuti avo vanoda kutenda Bhaibheri, panzvimbo dzakasiyana zvaunga, ndizvo.

Unofanira Kuchengeta Mazuva Mutsvene waMwari kana yemadhimoni mazororo?

Posted in Shona
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.