בשורת מלכות האל

מדוע האנושות לא יכולה לפתור את הבעיות שלה?
האם אתה יודע שהדברים הראשונים והאחרונים שהתנ”ך מראה שישוע הטיף עליהם
מודאגים בשורת מלכות האל?
האם אתה יודע שממלכת האל הייתה הדגש של השליחים ואלה הראשונים שבאו
אחריהם?
האם ממלכת האל היא האדם של ישוע? האם ממלכת אלוהים ישוע חי את חיינו בנו
כעת? האם ממלכת האל היא סוג כלשהו של ממלכה ממשית עתידית? האם תאמינו
למה שהמקרא מלמד?
מהי ממלכה? בדיוק מהי מלכות האל? מה מלמד התנ”ך? מה לימדה הכנסייה הנוצרית
הקדומה?

Link: בשורת מלכות האל

Posted in Hebrew
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.