Blog Archives

בשורת מלכות האל

מדוע האנושות לא יכולה לפתור את הבעיות שלה? האם אתה יודע שהדברים הראשונים והאחרונים שהתנ”ך מראה שישוע הטיף עליהם מודאגים בשורת מלכות האל? האם אתה יודע שממלכת האל הייתה הדגש של השליחים ואלה הראשונים שבאו אחריהם? האם ממלכת האל היא

Posted in Hebrew