Blasfemi mund të mënyrë përgjithshme

 Aplikohet tek këto! 

Mallkuar sotin apo vullnetshëm të dergradojmë gjëra lidhur mshtë gjithashtu një atribut i keq kundrejt? 

(Kaqchikel) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kaqchikel
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.