Bōhlōkō kehore moputso oasebe kelefu

Moea oa ngoan!

Monate ke horeo lerato o re phehelletse e le ho re tlisetsa pholoho o

hlakisitse sepheo hore ke ho batla le ho pholosa ho timetseng?

(Cajamarca Quechua) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Cajamarca Quechua
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.