Blog Archives

Pyetje kuptimi që mund t’i japim frazës

Shumë pikpaje të! Dyja palët e shohin perëndinë si një serëndi absolutisht sovran të gjithëpushtetshëm të gjithëditshëm të kudondodhshëm të shënjtëtë drejtë dhe të paanë? (Chontal Maya) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chontal Maya
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.