Blog Archives

Jîyanê de birçîyê tiştek zêtirin kûrahîya hundirê

Mirov dibêje qeyçu! Nanê jîyanê me ê ku were min çu caran birçî nabe û yê ku bi min bawerîya xwe bîne jî çu caran tî nabe? (Chuj) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chuj
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.