Blog Archives

Pitakenan ingkang dipunajengaken dhumateng

Panjenengan saged! Ndadosna ing kauninganipun para saderek, margi saking anjenenganipun punika panjenengan sedaya sami kawartosan bab pangapuntening dosa? “(Dokota) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Dokpta
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.