Blog Archives

Mărturisesc parsăigno reideeacă ristosapus acc entulpepred Dintre acei răufă!

Se fi ọwọ́ agbára mú yin jáde o si rà yin padà kúrò li oko-ẹrú kúrò lí ọwọ́ Farao ọba Íjíbítì ítorínáà ki ìwọ ki o mọ̀ pé? (Patwin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Patwin
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.