Fassarar na Harshe

A bayanin da nan da aka fassara daga harshen turanci kayan kai a matsayin masu yawa kamar yadda zai yiwu (Matiyu 24:14; 28: 19-20. Yayin da masu fassara suke da hankali ya kamata juya, tun da sun kullum ba mambobi ne na ci gaba da Church of Allah, gane cewa akwai na iya zama wata misinterpretations na bayani. Idan wani abu ba ze dama ko shi ne m, don Allah shawarta asali Turanci source, a www.ccog.org.

Posted in Hausa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.