Injili ya Ufalme wa Mungu

Injili ya Ufalme wa Mungu

Kwa nini binadamu hawezi kusuluhisha shida zao?

Je,wajua kwamba mambo ya kwanza na ya mwisho katika

Biblia yaonyesha kwamba Yesu alihubiri kuhusu injili ya
ufalme wa Mungu?

Je,wajua kwamba Ufalme wa Mungu ndio ulikuwa msisitizo
wa mitume na wale waliowafuata baadaye?

Je,ufalme wa Mungu ni nafsi ya Yesu?Je,Ufalme wa Mungu
ni Yesu anayeishi maisha yake ndani yetu sasa hivi?

Je,Ufalme wa Mungu ni aina ya ufalme halisi ujao?

Je,utaamini yanayofundishwa na Biblia?

Ufalme ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Biblia inafundisha
nini? Wakristo wa Kanisa la awali walifundisha nini?

Je,unatambua kwamba mwisho hauwezi kuja kabla
Ufalme wa Mungu hujahubiriwa kwa ulimwengu kama
ushuhuda?

Internet link: Injili ya Ufalme wa Mungu

Posted in Kiswahili
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.