Isitatimende Ulimi

Ulwazi lapha liye lahunyushwa kusukela yolimi lwesiNgisi materials ukuze sifinyelele abantu abaningi ngangokunokwenzeka (Mathewu 24:14; 28:. 19-20 Nakuba abahumushi ayaqaphela ukuba bahumushe kahle, njengoba ngokuvamile kukhona amalungu Ukuqhubeka Iesontweni of god, baqonde ukuthi kungaba khona abanye kahle kolwazi. Uma into Akuzwakali kulungile noma engacacile, sicela uthintane umthombo original English, ngesikhathi www.ccog.org.

Posted in Zulu
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.