IVangeli zoMbuso kaNkulunkulu

Ingabe esintwini babe izixazululo?

Izwe ubhekene nezinkinga eziningi.

Abantu abaningi balambile. Abantu abaningi becindezelwe. Abantu abaningi babhekene ububha. Amazwe amaningi anomthetho ezikweletini engathí sina. Izingane, kuhlanganise ongakazalwa, babhekene ukuhlukunyezwa. yezifo ezimelana nemithi zithinta odokotela abaningi. imizi industrial Major abe umoya ongcolile kakhulu ukuze ube nempilo. osopolitiki Various zisongele impi.UKUHLASELA kwamaphekula ugcine wonke kungenzeki.

IVangeli zoMbuso kaNkulunkulu

Posted in African Booklets, Zulu
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.