Levanjil la nan Peyi Wa ki nan Bondye

limanite gen solisyon yo yo te?

Mond lan fè fas anpil pwoblèm.

Anpil moun yo grangou. Anpil moun k’ap sibi lenjistis. Anpil moun fè fas a povrete. anpil nasyon nan dèt grav. Timoun, enkli ceux ki poko fèt, fè fas a abi. maladi Dwòg ki reziste konsène doktè anpil. Gwo vil yo endistriyèl gen lè twò polye rete an bòn sante. politisyen Divès menase lagè. atak teworis kenbe kap pase.

Levanjil la nan Peyi Wa ki nan Bondye

Posted in Haitian Creole
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.