Levanjil Wayòm Bondye a

Poukisa moun pa ka rezoud pwoblèm li yo?
Èske w konnen ke premye bagay yo ak dènye bagay Bib la montre Jezi t’ap mache bay mesaj sou konsène levanjil la nan Peyi Wa ki nan Bondye?
Èske w konnen ke Wayòm Bondye a te konsantre sou apot yo ak premye moun ki te swiv yo?
Èske Wayòm Bondye a se moun Jezi? Èske Peyi Wa ki nan Bondye Jezi ap viv lavi li nan nou kounye a? Èske Wayòm Bondye a gen kèk kalite Wayòm nan ki pral vini kounye a? Èske w ap kwè sa Bib la anseye?
Ki sa yon wayòm ye? Jis ki sa Wayòm Bondye a ye? Ki sa Bib la anseye? Ki sa ki te legliz la byen bonè kretyen anseye?
Èske w reyalize ke fen an pa kapab vini jouk Wayòm Bondye a ap preche mond lan kòm yon temwen?

Link: Levanjil Wayòm Bondye a

Posted in Haitian Creole
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.