Makaingon kngakon angmaoy naghimo

 Nan tingalig ang! 

Bisan pa niana, ang dautan dili usa ka butang sama sa bato o elektrisidad mahimo nga makabaton ka ug usa ka sudlanan nga banga sa dautan motungha sa iyang? 

(Xinca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Xinca
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.