Makaingon kngakon angmaoy naghimo

 Nan tingalig ang! 

Bisan pa niana, ang dautan dili usa ka butang sama sa bato o elektrisidad mahimo nga makabaton ka ug usa ka sudlanan nga banga sa dautan motungha sa iyang? 

(Xinca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Xinca