Mpanota fotsiny amin’izao dia tsy hanatanteraka

3
MANANTSINY
1. Izany dia maty nisolo toerana antsika teo?
2. Ary nitondra ny sazy rehetra tokony ho antsika?
3. Ngana tamin’ny maty hanehoany ny fahotana
fahafatesana aryny helo?
4. Afaka ny ho voavela ny fahotantsika ary
manantena ilay fonen?
5. Hany tokony hataontsika dia ny mino fa maty teo
amin’ny toeran-tsika arynitsa
6. Amin’ny alalan’ny finoana irery ihany ary ao
amin’ny irery ihany no ahaz…
7. Asoavana no namoa anareo amin’ ny fin
Aminareo izany

 

Mpanota fotsiny amin’izao
dia tsy hanatanteraka

Posted in Timbisha
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.