Nitakayewapelekea kutoka kwa yeye atanishuhudia

Haya yanaonekana kuonye!

Wanaopinga kifungu cha ilioque hupinga kwa sababu hufanyatifu uwa

tiivu ambao hutekeleza kifungu cha Filioque huamini kwamba?

(Cabecar) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Cabecar
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.