Beskriven i profetior och löften iorde troende

Konll över allt!

Första ankomst kom till jorden som ett barn i en krubba i precis som det

hade profeterats uppfyllde många av profetiorna om genom sin födelse?

(Aleutese) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Aleut