Beskriven i profetior och löften iorde troende

Konll över allt!

Första ankomst kom till jorden som ett barn i en krubba i precis som det

hade profeterats uppfyllde många av profetiorna om genom sin födelse?

(Aleutese) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Aleut
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.