Fumana karabelo entle ea potso enaoren

 Leng khos anaea! 

Tsoaloe la bobeli o sitoa ho bona muso oakod emaa reho eena amotho a ka tsoaloa joang a se a tsofetse ka boela a khutlela popelong ea mae a boela a tsoaloa? 

(Amahuaca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Amawaka