Fumana karabelo entle ea potso enaoren

 Leng khos anaea! 

Tsoaloe la bobeli o sitoa ho bona muso oakod emaa reho eena amotho a ka tsoaloa joang a se a tsofetse ka boela a khutlela popelong ea mae a boela a tsoaloa? 

(Amahuaca) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Amawaka
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.