Diosnong probidensya maoang pagdumala

Inubanan sa kaal!

Uggugma nagatiman ug nagdumala sa tanang mga butang sa unibersong

doctrina sa diosnong probidensya nagpahayag ngaang adunay hingpit nga?

(Arawak) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Arawak
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.