Blog Archives

vertaling boodskap

Die inligting wat hier is vertaal uit die Engelse taal materiaal om soveel as moontlik (Mattheus 24:14 bereik; 28:. 19-20 Terwyl die vertalers is versigtig om behoorlik te vertaal, aangesien hulle gewoonlik nie lede van die Voortgesette Kerk van God,

Posted in Afrikaans

Bible News Prophecy Magazine in Dholuo Apr-Jun 2018

Duond Weche Mokor. Bironu e yo machalo kama. Bende Kanisa Nyasaye mar adieri owinjore bed kod Log tichne Jerusalem? Jomoko wacho kamano! To Muma puonjo nang’o? Somo Muma e Lesson mar 13:Ang’o ma Jo Kristo biro yudo kaka gikeni? Osinginegi

Posted in Africa, African Magazines, Afrikaans, Dholuo

Moet jy waarneem God se Heilige Dae of demoniese Vakansies?

Heilige Dae teen Feesten Van die talle groepe wat Christenskap bely, feitlik al ‘n paar vakansiedae of Heilige Dae te onderhou. Moet jy God se Heilige Dae of demoniese vakansies in ag te neem? Dit lyk asof ‘n maklike vraag

Posted in Afrikaans

Die Evangelie van die Koninkryk van God

Het die mensdom die oplossings? Die wêreld staar baie probleme. Baie mense is honger. Baie mense onderdruk. Baie mense in die gesig staar armoede. Baie nasies is in ‘n ernstige skuld. Kinders, insluitend ongebore kinders, in die gesig staar misbruik.

Posted in African Booklets, Afrikaans

Waar is die Ware Christelike kerk vandag?

Watter Kerk sal voortgaan? Duisende van Kerke en biljoene mense Daar is duisende van groepe met groot leerstellige verskille wat beweer dat hulle deel van Christus se kerk wees. Baie van hulle is ernstig praat oor ekumeniese eenheid. Twee miljard

Posted in African Booklets, Afrikaans
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.