Blog Archives

Unabii wa Habari za Biblia: Aprili-Juni 2021

Katika Makala Hii: Kutoka kwa Mhariri: Farasi wa Pili wa Ufunuo Je!Mpanda farasi ameanza kumwendesha? Somo la 19b: Kwa NINI Agano Jipya? Biblia Inafundisha Nini? Kwa Nini Mungu Anaruhusu Mateso? Je!Kuna Kusudi la Mateso? Kwa Nini Mungu Alikuumba? Kwa kweli,

Posted in Africa, African Booklets, African Magazines, Chichewa, Ekegusii, Kiswahili, Magazines, Somali, Uncategorized, Zulu

Bible News Prophecy Magazine in Dholuo Apr-Jun 2018

Duond Weche Mokor. Bironu e yo machalo kama. Bende Kanisa Nyasaye mar adieri owinjore bed kod Log tichne Jerusalem? Jomoko wacho kamano! To Muma puonjo nang’o? Somo Muma e Lesson mar 13:Ang’o ma Jo Kristo biro yudo kaka gikeni? Osinginegi

Posted in Africa, African Magazines, Afrikaans, Dholuo

Luo: Kor Mawuok E Muma. Due mar achiel – adek 2017

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Kor  Mawuok  E Muma. Due mar achiel  – adek 2017. Eyo machalo kama: 2.Weche Mokor Mawuok E Muma. 5.Ere kaka inyalo geng’

Posted in African Magazines, Dholuo

Luo: Weche mokor mawuok e muma dwe mar Apa r – Apar gi ariy o 2016

Here is a pdf link to the Luo edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Weche mokor mawuok e muma dwe mar Apa r – Apar gi ariy o 2016. Eyo machalo kama: 2. BobThiel jandiko maduong’

Posted in African Magazines, Dholuo

Kiswahili: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017. Katika toleo hili: 2. Kutokakwa Mhariri: Je, Rais Donald Trump Yuawezakuwa Maangamizi ya

Posted in African Magazines, Kiswahili

Wheche Manyien Mokor E Muma 2015

For the first time, we now have the BibleNewsProphecy magazine translated into the Dholuo language. Here is a link to the first edition: Wheche Manyien Mokor E Muma. Weche Mantie E Bugni Gin: 3 Bende sand malich biro chakore 2015?

Posted in African Magazines, Dholuo

Weche mokor mawuok e muma dwe mar abirio –ochiko, 2016

Here is a pdf link to the Dholuo edition of the Bible News Prophecy magazine: BNP Weche mokor mawuok e muma dwe mar abirio –ochiko, 2016 2. Oa kuom Jandiko. Beduru motang’ kod riwruoge mag dinde. 16. Som somo mar

Posted in African Magazines, Dholuo

Unabii Wa Habari Za Biblia Oktoba-Desemba 2016

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine: BNP Unabii Wa Habari Za Biblia Oktoba-Desemba 2016 Katika Toleo Hili: 2. Kutoka kwa Mhariri:Je,Wakristo Wanapaswa Kupiga Kura? Wengine wanadai kwamba kupiga kura ni jukumu lao kama Wakristo? Biblia

Posted in African Magazines, Kiswahili

Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA Katika toleo hili: 3 Je, masaibu makuu yataanza mwaka wa 2015? Wingi katika dunia ya utabiri wa Ukristo wanashikilia katika

Posted in African Magazines, Kiswahili, Magazines

UNABII WA HABARI ZA BIBLIA: 10 Miezi ya Rangi kama Damu: Je, Yesu Atarejea 2014?

UNABII WA HABARI ZA BIBLIA: Jan-March 2014 Ndani ya toleo hili: 3 Wakristo Wameifundisha Injili ya Ufalme! Je, Wakristo wa karne ya kwanza na ya pili walikuwa wanaelewa na walihubiri juu ya Ufalme wa Mungu? Vipi kuhusu Wakristo wa karne

Posted in African Magazines, Kiswahili, Magazines
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.