Kiswahili: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine of the Continuing Church of God: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017.

Katika toleo hili:

2. Kutokakwa Mhariri: Je, Rais Donald Trump Yuawezakuwa Maangamizi ya Kinabii? Mwombee Donald Trump.

12. Jisomee Kozi ya Biblia Somo la 11.Rekodi katika Jiwe. Je, uumbaji unathibitisha kwamba Biblia niukweli?

30. Vidokezi Ishirini na Nane vya Maombi Yanayofaa:Sehemu ya 6. Je, ungependa kujifundisha jinsiya kufanya maombi yako yafae zaidi?

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine: Unabii wa Habari za Biblia Januari – Machi 2017.

Posted in African Magazines, Kiswahili
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.