Unabii wa Habari za Biblia: Aprili-Juni 2021

Katika Makala Hii:

Kutoka kwa Mhariri: Farasi wa Pili wa Ufunuo Je!Mpanda farasi ameanza kumwendesha?

Somo la 19b: Kwa NINI Agano Jipya? Biblia Inafundisha Nini?

Kwa Nini Mungu Anaruhusu Mateso? Je!Kuna Kusudi la Mateso?

Kwa Nini Mungu Alikuumba? Kwa kweli, Mungu Ana Mpango na WEWE Binafsi.

Miujiza ya Yesu, Sehemu ya 2 – Mtu wa Ukoma Ameponywa Somo fupi kwa watu wachanga na hata wachanga kwa mioyo.

 Swali na Majibu: Kanisa lina sehemu gani katika kupoza na ndoa ya watu wa mbari tofauti?

Unabii wa Habari za Biblia Aprili-Juni 2021

Posted in Africa, African Booklets, African Magazines, Chichewa, Ekegusii, Kiswahili, Magazines, Somali, Uncategorized, Zulu
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.