Blog Archives

Bible News Prophecy Magazine in Ekegusii Julai-September 2017

Ekerenga kere ase amang’ana aya: Korwa ase omoriki: Bionsi ngoetera ase obwanchani. Nonya ebinto bionsi bire ebi’eng’encho enene titobaisa kweba ng’a Ebibilia yonsi nigo egokwanera igoro y’obwanchani. Omosaria bw’amachiko Ning’o? Inee ne engiti yeritang’ani gose ne ya kabere ase okomaano 13? Amachiko

Posted in Africa, African Booklets, Ekegusii, Magazines

Omogano Bw’ekanisa Ya Nyasae Egendererete

Omogano Bw’ekanisa Ya Nyasae Egendererete: http://www.cogwriter.com/ChurchHistory-Ekegusii.pdf

Posted in African Booklets, Ekegusii
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.