Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

BNP Cover JAN-MAR 2015 - Kiswahili

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Katika toleo hili:

3 Je, masaibu makuu yataanza mwaka wa 2015? Wingi katika dunia ya utabiri wa Ukristo wanashikilia katika utabiri na mambo ya uongo. Kwani Biblia yanafunza nini? Nini yanatakikana katika utaratibu huu?
7 25 uwongo za wanahudekea na hofu kuu kuhusu utabiri
10 Somo Muma
17 Nioshe Msafi
19 Mipango Ya Pasaka

Jarida la Nyuma: Tovuti na Radio Hili linaonyesha ni wapi watu wanaweza kuupata ujumbe kutoka Kanisa la Continuing Church of God.

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Posted in African Magazines, Kiswahili, Magazines
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.