Blog Archives

Ngaba Uyalubhiyozela iintsuku oyiNgcwele kaThixo, kuba okanye namademoni Iiholide?

neentsuku ezithile ezingcwele kuqhathaniswa ngeeholide ezidumileyo Of amaqela amaninzi abathi bangamaKristu, phantse zonke ukubona ezinye iiholide okanye Iintsuku oyiNgcwele. Ukuba niyayigcina Iintsuku oyiNgcwele kaThixo okanye iiholide yeedemon? Kubonakala ngathi kukho umbuzo lula nge impendulo lula. Ke kwabo abazimisele ukukholelwa iBhayibhile,

Posted in Xhosa

Iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo

Ngaba abantu bafumane izisombululo? Ihlabathi lijamelene iingxaki ezininzi. Abantu abaninzi balambile. Abantu abaninzi yabacudisiweyo. Abantu abaninzi bajamelene ubuhlwempu. iintlanga ezininzi unamatyala esinzulu. Abantwana, kuquka olungekazalwa, ubuso kakubi.izifo Drug-Resistant kuzixhalabisa oogqirha abaninzi. imizi-mveliso emikhulu umoya ongcolileyo kakhulu ukuze ube sempilweni. abezopolitiko

Posted in African Booklets, Xhosa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.