Blog Archives

Kiswahili edition of BNP magazine: Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA

Here is a pdf link to the Kiswahili edition of BNP magazine:  BNP Januari-Machi 2015 HABARI ZA UNABII WA BIBLIA Katika toleo hili: 3 Je, masaibu makuu yataanza mwaka wa 2015? Wingi katika dunia ya utabiri wa Ukristo wanashikilia katika

Posted in African Magazines, Kiswahili, Magazines

UNABII WA HABARI ZA BIBLIA: 10 Miezi ya Rangi kama Damu: Je, Yesu Atarejea 2014?

UNABII WA HABARI ZA BIBLIA: Jan-March 2014 Ndani ya toleo hili: 3 Wakristo Wameifundisha Injili ya Ufalme! Je, Wakristo wa karne ya kwanza na ya pili walikuwa wanaelewa na walihubiri juu ya Ufalme wa Mungu? Vipi kuhusu Wakristo wa karne

Posted in African Magazines, Kiswahili, Magazines

Somo la 1: Kwanini Tujifunze Biblia

Kozi ya Kujifunza Biblia Somo la 1: Kwanini Tujifunze Biblia? Mwandishi: Bob Thiel Utangulizi: Kozi hii imetokana na kozi ya awaliiliyoitwa “Kozi ya Biblia kwa Mawasiliano” iliyoandaliwa mwaka 1954.  Iliyoanzishwa chini ya uangalizi wa marehemu C. Paul Meredith enzi za

Posted in Kiswahili

Vipengele vya Imani vya Kanisa la Continuing Church of God

STATEMENT OF BELIEFS OF THE CONTINUING CHURCH OF GOD (KATIKA LUGHA YA KISWAHILI) Vipengele vya Imani vya Kanisa la Continuing Church of God  “…muishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu” (Yuda 3); “Upendo wa ndugu (Filadefia) na udumu (Waebrania 13:01);

Posted in African Booklets, Kiswahili, Uncategorized
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.